Menu

Bộ ấm chén Archive

Những tín hiệu rõ rệt của người bệnh nặng bị sốt và giải pháp mỹ nghệ

Những tín hiệu rõ rệt của người bệnh nặng bị sốt. Sốt cào đột nhiên hạ thấp xuống dưói mức độ bình thường; Sốt cao liên tục không hạ nhiệt Sốt nằm li bì không dậy được. Sốt kèm theo sút cân khác thưòng. Sốt kèm theo toàn thân mọc mụn nhỏ mỹ nghệ. Sốt kèm