Menu

ducthang1668 Archive

NGHỆ THUẬT mỹ nghệ TRANG TRÍ VÀ SỰ CẠNH TRANH gốm sứ CỦA VIỆT NAM VỚI THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Trong bối cảnh thị trường đang hội nhập vào nền kinh tế làng nghề gốm sứ cũng cũng được quan tâm và dần dần là một phần trong công cuộc hội nhập kinh tế thị trường.  Để có thể đưa nghề gốm vào trong công cuộc, thì bắt buộc trong nghề làm gốm phải cải