Menu

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Gold Tower 275 Nguyễn Trãi đôi khi thế! Việc áp dụng các văn bản hướng dẫn đôi khi…. :D
Rõ ràng là trường hợp của Gold Tower 275 Nguyễn Trãi không cần phải qua UBND tỉnh cho phép làm gì. Gold Tower 275 Nguyễn Trãi đọc Điều 10 – Thông tư 27/2009/TT-BXD sẽ thấy điều đó. Ban QLDA tổ chức lập thiết kế, dự toán điều chỉnh, trình chú Quý ký phê duyệt TKBVTC điều chỉnh, sau đó ký hợp đồng điều chỉnh với nhà thầu, thi công nghiệm thu bình thường. Bước TKCS được lập trong giai đoạn lập dự án, là căn cứ để thực hiện các bước tiếp theo, tuy nhiên không cần phải điều chỉnh thiết kế cơ sở khi điều chỉnh dự án. Trường hợp này là điều chỉnh dự án theo Điều 14 – Nghị định 12/2009/NĐ-CP, bạn xem xét và áp dụng. Trường hợp này tôi là làm luôn bước thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh và trình Chủ đầu tư phê duyệt có được không? hay vẫn phải lập điều chỉnh dự án trình người QĐ đầu tư phê duyệt trước khi thiết kế BVTC điều chỉnh (vì cơ quan tôi là chủ đầu tư luôn mà). Mong bác SyncMaster và mọi người tư vấn tiếp… Xin chào cả nhà, xin mọi người hướng dẫn giúp em thủ tục để xin nâng chiều cao công trình của bên em. cụ thể như sau:
Công ty em đã được Sở kiến trúc HN phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và phương án sơ bộ kiến trúc công trình là 7 tầng, giờ bên em muốn xin nâng chiều cao lên thành 19 tầng. Vậy bên em phải thực hiện lại các bước xin phép Sở kiến trúc như ban đầu ạ? Hay các bước thực hiện như thế nào? Công trình của bạn thay đổi lớn về quy mô công trình, khi công trình từ 7 tầng nâng lên thành 19 tầng sẽ liên quan đến quy mô dự án và quy hoạch tổng thể của khu vực,… Vì vậy bạn phải lập lại dự án và trình duyệt, thẩm định lại.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *