Menu

giá đất Dự án gold Tower

Theo quy định của Luật Đất đai thì giá đất Dự án gold Tower được công bố từ 01 tháng 01 hàng năm là giá đất thị trường trong điều kiện bình thường(không có đột biến) theo khung giá của Chính phủ để quy định những nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất phải đóng cho NSNN như tiền sử dụng đấtkhi được giao đất,tiền thuê đất,thuế chuyển quyền SDĐ,chuyển mục đích SDĐ,lệ phí trước bạ,giá đất bồi thường….Tuy nhiên,một giá đất khó có thể đáp ứng được các mục đích trên,ví dụ nhà nước muốn thu tiền sử dụng đất cao nhưng người SDĐ lại muốn nộp thấp nhưng khi đền bù lại muốn giá cao….Nói chung bài toán về giá đât rất là rắc rối,vì vậy có một luật bất thanh văn khi xây dựng và công bố giá đất là giá đất chỉ bằng khoảng 50-60% giá thị trường.Vì vậy,với một khu đất cụ thể,một mục đích SDĐ cụ thể các cơ quan thường yêu cầu xác định lại giá đất tương đương giá thi trường để xác định nghĩa vụ tài chính của người SDĐ cụ thể. Dự án gold Tower nói chính xác kìa, mình hỏi là hệ số sử dụng đất vào tính giá đất chuyển mục đích sử dụng ko?
theo Dự án gold Tower giá đất theo mục đích sử dụng theo QH chi tiết và DADT được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.=> vậy hệ số sử dụng đất có ảnh hưởng đến tính giá đất chuyển mục đích.
Hiện tại mình đang thực hiện hồ sơ tính giá chuyển mục đích sử dụng đất để nộp cho dự án cty mình, 2 tuần nữa mình sẽ post đầy đủ hướng dẫn từ sở tài chính cho các bạn tham khảo. Chào cả nhà. Mọi người oi cho minh hoi. Minh đang tính tiền sử dụng đất 1 nhà chung cư xây dựng trên 1 ô đất đã quy hoạch trong Khu đô thị. Theo NĐ87/2007 thi diện tích sử dụng cho mục đích công công k phải chịu tiền SDD, Vây ô đất của minh là 12000m2, diện tích XD là 3000m2. Phần còn lại là cây xanh và sân thôi. Vậy minh chịu tiền SDD theo diẹn tích nào?
Sau khi xây chung cư thì minh bán căn hộ . vậy thì khi phân bổ tiền SDD cho các căn hộ thì theo quy định nào vậy?

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *