Menu

Cơ hội và thách thức của hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong kim ngạch phát triển kinh tế cả nước. Vậy, bạn đã biết các cơ hội và thách thức của mặt hàng này như thế nào chưa?

Theo các số liệu thống kê, nếu nhìn giá trị thực sự thì ngành hàng thủ công mỹ nghệ  đóng góp là không hề nhỏ so với nhiều mặt hàng công nghiệp khác. Các ngành hàng như dệt may, giày dép, điện tử…, tuy kim ngạch thống kê cao, tuy nhiên sự thực thụ lại thấp (chỉ chiếm từ 5 đến 10 %).

Hàng thủ công mỹ nghệ được hình thành chủ yếu từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, và các nguyên phụ liệu nhập khẩu với tỷ lệ rất nhỏ, từ 3 – 5% giá trị xuất khẩu. Tuy vật, giá trị thực sự tiêu thụ xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ rất cao (chiếm từ 95 – 97%).

Hiện nay, cả nước có trên 2.000 làng nghề với nhiều loại hình sản xuất như hộ gia đình, tổ sản xuất, tổ hợp tác, các hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân,… thu hút hàng triệu lao động.

Từ sau những năm gần đây, thị trường xuất khẩu chính của các mặt hàng mỹ nghệ Việt Nam là Mỹ, EU, Nhật Bản, Nga cũng như các nước ASEAN, do những nỗ lực tìm kiếm thị trường. Trong đó, EU chiếm 50% giá trị xuất khẩu, Nhật Bản với 5% tỷ trọng. Bên cạnh đó, Mỹ là thị trường đầy triển vọng. Ngoài ra, thị trường Nam Phi cũng tăng trưởng khá triển vọng khi nhiều Công ty và doanh nghiệp tại Việt Nam đang tiến hành nhiều hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường Nam Phi.

Mặc dù các mặt hàng thủ công mỹ nghệ đã và đang đóng góp tích cực vào nền kim ngạch xuất khẩu, cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, và nhiều lợi ích kinh tế xã hội khác, nhưng ngành hàng này cùng với các làng nghề truyền thống tại Việt Nam vẫn còn đối mặt với rất nhiều khó khăn trong phát triển, mở rộng thị trường, cụ thể:

+ Mẫu mã đơn điệu, không đồng nhất các sản phẩm mỹ nghệ.

+ Chi phí vận chuyển tính theo đơn vị m3 cao dẫn đến khó khăn trong việc cạnh tranh xuất khẩu các mặt hàng sang thị trường châu Âu và Mỹ.

+ Chi phí cho thủ tục giao nhận hàng tương đối cao

+ Ngành hàng thủ công mỹ nghệ và làng nghề truyền thống hiện tại ở Việt Nam còn thiếu tính liên kết giữa khoa học cũng như mỹ thuật với việc chế tạo, và sản xuất sản phẩm.

Trên đây là đánh giá cơ hội cũng như thách thức của thị trường hàng mỹ nghệ Việt Nam. Hy vọng đây là những thông tin thiết thực nhất cho bạn.

Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong kim ngạch phát triển kinh tế cả nước. Vậy, bạn đã biết các cơ hội và thách thức của mặt hàng này như thế nào chưa?

Theo các số liệu thống kê, nếu nhìn giá trị thực sự thì ngành hàng thủ công mỹ nghệ  đóng góp là không hề nhỏ so với nhiều mặt hàng công nghiệp khác. Các ngành hàng như dệt may, giày dép, điện tử…, tuy kim ngạch thống kê cao, tuy nhiên sự thực thụ lại thấp (chỉ chiếm từ 5 đến 10 %).

Hàng thủ công mỹ nghệ được hình thành chủ yếu từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, và các nguyên phụ liệu nhập khẩu với tỷ lệ rất nhỏ, từ 3 – 5% giá trị xuất khẩu. Tuy vật, giá trị thực sự tiêu thụ xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ rất cao (chiếm từ 95 – 97%).

Hiện nay, cả nước có trên 2.000 làng nghề với nhiều loại hình sản xuất như hộ gia đình, tổ sản xuất, tổ hợp tác, các hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân,… thu hút hàng triệu lao động.

Từ sau những năm gần đây, thị trường xuất khẩu chính của các mặt hàng mỹ nghệ Việt Nam là Mỹ, EU, Nhật Bản, Nga cũng như các nước ASEAN, do những nỗ lực tìm kiếm thị trường. Trong đó, EU chiếm 50% giá trị xuất khẩu, Nhật Bản với 5% tỷ trọng. Bên cạnh đó, Mỹ là thị trường đầy triển vọng. Ngoài ra, thị trường Nam Phi cũng tăng trưởng khá triển vọng khi nhiều Công ty và doanh nghiệp tại Việt Nam đang tiến hành nhiều hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường Nam Phi.

Mặc dù các mặt hàng thủ công mỹ nghệ đã và đang đóng góp tích cực vào nền kim ngạch xuất khẩu, cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, và nhiều lợi ích kinh tế xã hội khác, nhưng ngành hàng này cùng với các làng nghề truyền thống tại Việt Nam vẫn còn đối mặt với rất nhiều khó khăn trong phát triển, mở rộng thị trường, cụ thể:

+ Mẫu mã đơn điệu, không đồng nhất các sản phẩm mỹ nghệ.

+ Chi phí vận chuyển tính theo đơn vị m3 cao dẫn đến khó khăn trong việc cạnh tranh xuất khẩu các mặt hàng sang thị trường châu Âu và Mỹ.

+ Chi phí cho thủ tục giao nhận hàng tương đối cao

+ Ngành hàng thủ công mỹ nghệ và làng nghề truyền thống hiện tại ở Việt Nam còn thiếu tính liên kết giữa khoa học cũng như mỹ thuật với việc chế tạo, và sản xuất sản phẩm.

Trên đây là đánh giá cơ hội cũng như thách thức của thị trường hàng mỹ nghệ Việt Nam. Hy vọng đây là những thông tin thiết thực nhất cho bạn.

Xem thêm thông tin về bình gốm sứ tại gomsubobcats.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *