Menu

Tài Phát Sport free ship máy chạy bộ trên toàn quốc

Đoạn hắn  quay lại bảo Từ Thiên Xuyên và Tiền Ông  Bản:

– Từ đại ca! Tiền đại ca! Xin  máy chạy bộ điện loại nào tốt vị bồi tiếp tân khách dùm cho, để tiểu đệ đi họa đồ.

Hắn  nói rồi chắp tay nhìn binh sĩ , trở gót ra khỏi hoa sảnh đến thẳng thư phòng.

Phủ Bá tước do Khang Thân Thiên  trao tặng. Trong thư phòng những họa đồ cùng thư pháp treo đầy trên vách. Đủ thứ nghiên bút bày la liệt trên bàn.

Viên Ti Bạc  ham mê cờ bạc sợ vào đây xui vận vì chữ là máy tập thể dục chạy bộ sách đồng âm với chữ  là thua, nên ngày thường hắn  không bước tới thâu phòng. Nay có việc hắn  mới vào ngồi trước án và quát gia nhân:

– Mài mực!

Tên tùy bộc thân cận liền ứng hậu ngay. Hắn  nghĩ thầm:

– Trước nay ta chưa từng thấy đại nhân may chay bo nhap khau cầm bút viết chữ đột nhiên ngài vào đây tất có chuyện quan trọng .

Tuy hắn trong lòng hồi hộp mà ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cung kính khâm phục.

tài phát free ship máy chạy bộ

Tên gia nhân liền lấy cái nghiên cổ bằng đá tía chạm rồng của Thiên  Hải Chiến vẫn dùng máy chạy bộ đơn năng ngày trước rót nước vào lại lấy thoi mực yên hương của Nhâm Lôi Côn đời nhà Đu dùng còn lại đem ra mài.

Hắn cầm thoi mực nên yên lặng mài nước mực thật đặc xong rồi lấy cây bút  của Đu Bách Hầu ở Hồng Châu chế tạo ra.

Hắn trải lên mặt máy chạy bộ điện bao nhiêu tiền bàn tờ giấy Kim hoa ngọc tiên từ đời Tống Huy Tô ban sắc chế tạo.

Tên gia nhân lại đốt thứ Lao não xạ hương mà ngày trước Vệ phu nhân đốt lên khi viết chữ.

Giao máy chạy bộ miễn phí trên toàn quốc

Đây toàn là nơi những người có danh đã viết và làm việc quả là rất quan trọng mà. Viên Ti Bạc  đưa bàn tay không kiềm chế được vận chỉ địa chỉ bán máy chạy bộ lực cầm nã ra ngón tay chụp lấy cán bút dầm vào nghiên mực giơ lên.

Bỗng nghe đánh tạch tiếng. Mấy giọt mực lớn ở đầu ngọn bút nhỏ xuống. Thế là tờ giấy Kim ngọc hoa tiên quí giá liền bị nhơ nhớp.

Tên gia nhân thân cận bất giác lẩm bẩm:

– Té ra không phải  đại nhân viết chữ mà là ngài theo lối vung mực của Lương Khải để họa đồ.

Hắn  lại thấy Viên Ti Bạc  đặt bút xuống bên máy tập chạy bộ giảm cân trái giọt mực vạch một đường thành hình cành cây ngoằn ngoèo. Bên trái cành cây này hắn  khẽ chấm một nét. Nó vừa giống nhát búa của Lý Tôn Huấn ở phe Bắc Tông, lại tương tự vết phi ma của Thiên  Ma Cật.

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *