Menu

Mặt Trăng Trong Nhà Thứ 8

Mặt Trăng Trong Nhà Thứ 8

Tử Vi Bạn Có Mặt Trăng Trong Nhà Thứ 8 Nói Lên Điều Gì

Về mặt chiêm tinh, Mặt trăng cung cấp thông tin quan trọng về cảm xúc và nhu cầu cơ bản của bạn. Bạn cần cảm thấy gì trong cuộc sống? Bạn thích gì? Bạn có thành công trong việc hoàn thành những nhu cầu này và trải nghiệm niềm vui khi là người lớn? Và bạn đã nhận được những nhu cầu này gặp nhau khi còn trẻ? Bạn có thích tuổi thơ của bạn? Đây là một số câu hỏi được trả lời trong biểu đồ của bạn bởi Mặt Trăng. Thông tin về mẹ hoặc người chăm sóc chính của bạn cũng có thể được lượm lặt từ người bình thường này, vì mối quan hệ của bạn với mẹ của bạn có liên quan mật thiết với sự thỏa mãn nhu cầu cơ bản của bạn.

Nhà Thứ 8 Là Như Thế Nào

Nhà thứ tám là về sự hỗ trợ bạn nhận được từ người khác. Đây là ngôi nhà của sự tái sinh, bao gồm sự chết, tình dục, các vấn đề pháp lý, và siêu hình học. Những từ khóa kỳ bí và khôn ngoan khác bao gồm: Chuyển hóa và tái sinh, tài nguyên của người khác, tình dục, tử thần, chuyển hóa, chiến đấu, Con đường của môn đệ.

Tư Vi Bạn Có Mặt Trăng Trong Nhà Thứ 8

Mặt trăng được đặt trong ngôi nhà thứ 8 của biểu đồ sinh của bạn cho thấy bạn cần phải hiểu được chu kỳ của cuộc sống và bản chất siêu hình của thế giới. Điều gì xảy ra sau khi chết? Năng lượng gì đang diễn ra trong mối quan hệ giữa con người? và Tại sao một số sự kiện dường như được đồng bộ? Đây là tất cả những câu hỏi có thể là thức ăn cho tư tưởng. Bạn đang nhạy cảm với những tình cảm dưới cảm xúc trong nhiều tình huống và muốn khám phá thêm điều này, ngay cả khi điều này có nghĩa là khám phá thế giới huyền bí.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *