Menu

gốm sứ thủ công mỹ nghệ

Bát Tràng địa danh nổi tiếng với gốm sứ thủ công mỹ nghệ Nói đến bát tràng là ta nhớ ngay tới đổ thù công mỹ nghệ, gốm sứ, đồ gốm, đồ sứ, đến với bát tràng bạn sẽ thấy không thiếu một vật dụng gì

giá đất Dự án gold Tower

Theo quy định của Luật Đất đai thì giá đất Dự án gold Tower được công bố từ 01 tháng 01 hàng năm là giá đất thị trường trong điều kiện bình thường(không có đột biến) theo khung giá của Chính phủ để quy